• Nieuws & tips week 49

  Belastingrente U betaalt natuurlijk het liefst geen of zo min mogelijk belastingrente. Er zitten rentestijgingen aan te komen. Hoe kunt u deze voor zijn? Bespaar belastingrente door zo snel mogelijk uw voorlopige aanslag VPB of IB 2019 te verhogen of door alsnog een voorlopige aanslag 2019 aan te vragen. Verhuur deel eigen woning nu ineens wel belast Onlangs draaide de hoogste rechter van ons land, de Hoge Raad, de eerdere beslissing van een lagere rechter dat de verhuur van een deel van de woning onbelast zou zijn, terug. Wilt u tijdelijk een kamer verhuren die deel uitmaakt van uw eigen koopwoning, dan is 70% van de ontvangen huur inclusief eventuele…

 • Nieuws & tips week 48

  lnvesteringsaftrek 2020 nog meepikken! Zorg dat u in 2020 komt aan een investeringsbedrag van meer dan € 2.400 om max. 28% winstaftrek te behalen of splits het juist over 2020 en 2021 bij grote bedragen. Onderbouwing urencriterium mag niet vaag zijn Zeker bij een beperkte omzet is een urenregistratie essentieel om uw ondernemersaftrek veilig te stellen. Gebruik hiervoor onze rekentool, maar realiseer u dat de urenregistratie ondersteund moet worden met bewijs waaruit blijkt dat de uren daadwerkelijk door u zijn gemaakt, zoals uw agenda en urenspecificaties voor klanten. Nu reserveren voor 2021, is straks minder belasting betalen U kunt in 2020 een voorziening of een egalisatiereserve vormen, mits u voldoet…

 • Nieuws & tips week 47

  Met de kerst de kinderen wat geld schenken? U mag ieder kalenderjaar belastingvrij een schenking doen aan uw kinderen. Voor 2020 bedraagt deze vrijstelling € 5.515,- per kind. Voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar of die een partner hebben in de leeftijd van 18 tot 40 jaar, geldt er een eenmalige verhoogde vrijstelling (zie tabel). Deze vervangt dan de grens van € 5.515. Schenker Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag Ouders Vrij  €                   26.457,00 per kind Ouders Een dure studie  €                   55.114,00 per kind Ouders Een eigen woning  €                103.643,00 per kind Ouders Vrij  €                     5.515,00 per kind  

 • Nieuws & tips week 45

  Wet om eerder tot schuldakkoord te komen De Eerste Kamer heeft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet moet de mogelijkheden voor een herstructurering van schulden vergroten. Dit gebeurt doordat de rechter een akkoord kan bevestigen, dat de steun heeft van de meerderheid. Een individuele schuldeiser of aandeelhouder kan dan een akkoord over het terugbrengen van de schulden niet meer dwarsbomen. Ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn, kunnen door deze wet makkelijker doorgaan met deze activiteiten. Zo kunnen zij een faillissement voorkomen Er is verschil tussen een fiscale eenheid voor de OB of VPB…

 • Fiscale hoogtepunten week 44

  Is de bonus onderdeel van de arbeidsvoorwaarden? Of een bonus als een arbeidsvoorwaarde moet worden gezien, hangt af van de vraag of een werknemer erop mocht vertrouwen dat dit het geval is. Dit is vooral afhankelijk van wat u als werkgever hierover heeft gecommuniceerd. Wilt u alleen een bonus uitbetalen als uw bedrijfsresultaten dat toelaten, leg dit dan altijd helder en schriftelijk vast. Zicht krijgen op sterke punten met FIT Met eenvoudige vragen kunt u met FIT-gesprekken een beeld krijgen van de sterke punten van uw medewerkers. FIT staat voor functioneren, inzetbaarheid en toekomst. Aan welke vragen kunt u denken? Wat geeft het grootste werkplezier? Waar krijgt u vaak complimenten…

 • Fiscale hoogtepunten week 41

  Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrent De belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente. Invorderingsrente Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagt de belastingdienst de invorderingsrente van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Belastingrente De belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8%…

 • Fiscale hoogtepunten week 39

  Aankondiging nota’s van wijziging op pakket Belastingplan 2021 In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2021 kondigen de Staatssecretarissen van Financiën enkele nota’s van wijziging aan op het pakket. Ook worden enkele belangrijke voornemens van het kabinet bekendgemaakt. Er wordt per 1 januari 2021 een Baangerelateerde investeringskorting (BIK) voorgesteld. Een percentage van de gedane investeringen komt in mindering op de loonheffing. Per 1 januari 2022 wordt een in tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voorgesteld. Verliezen zijn (zowel voorwaarts als achterwaarts) tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van de hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.…